Downloads

Op deze pagina kun je alle downloads vinden, zoals de schoolgids en het leerlingenstatuut.

Klik op het download-icoon om het document te downloaden vanaf de website.

Schoolgids

Hier vind je de schoolgids voor het schooljaar 2020-2021.

Geneesmiddelenverstrekking

Zo gaat de school om met het verstrekken van geneesmiddelen e.d.

Leerlingenstatuut

Hier kan je nalezen wat jouw rechten en plichten zijn op school.

IDU

Hier kan je alles nalezen over in-, door- en uitstroomgegevens van school.

Rookbeleid

Wat mag er wel en wat mag er niet binnen en rondom de school.

Ondersteuningsplan

Lees alles over hoe de ondersteuning geregeld is op de school.

Kluisjes

Hoe ga jij en gaan wij om met de kluisjes op school.

Programma van toetsing en onderwijs 1 basis

In dit document staat, per schoolvak, wat er dit jaar van jou wordt verwacht.

Programma van toetsing en onderwijs 1 kaderbasis

In dit document staat, per schoolvak, wat er dit jaar van jou wordt verwacht.

Programma van toetsing en onderwijs 1 mediamavo

In dit document staat, per schoolvak, wat er dit jaar van jou wordt verwacht.

Programma van toetsing en onderwijs 2 basis

In dit document staat, per schoolvak, wat er dit jaar van jou wordt verwacht.

Programma van toetsing en onderwijs 2 kaderbasis

In dit document staat, per schoolvak, wat er dit jaar van jou wordt verwacht.

Programma van toetsing en onderwijs 2 mediamavo

In dit document staat, per schoolvak, wat er dit jaar van jou wordt verwacht.